QUY ĐỊNH KIỂM TRA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Minh Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:06' 27-09-2016
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ NGỮ VĂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lấp Vò, ngày 01 tháng 08 năm 2015

THỜI ĐIỂM KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN THEO PPCT
Năm học 2015 – 2016

Học kỳ I
Khối
Cột kiểm tra
Thời điểm kiểm tra
Thời gian
Nội dung kiểm tra

10
1
Tuần thứ 3
Về nhà làm
Văn biểu cảm


2
Tuần thứ 7
90
Văn tự sự


3
Tuần thứ 11
Về nhà làm
Giáo viên tự chọn

11
1
Tuần thứ 3
90
Nghị luận xã hội


2
Tuần thứ 5
Về nhà làm
Nghị luận văn học


3
Tuần thứ 11
90
Nghị luận văn học

12
1
Tuần thứ 3
45
Nghị luận xã hội


2
Tuần thứ 5
Về nhà làm
Nghị luận xã hội


3
Tuần thứ 11
90
Nghị luận văn học


Học kỳ II
Khối
Cột kiểm tra
Thời điểm kiểm tra
Thời gian
Nội dung kiểm tra

10
4
Tuần thứ 24
90
Giáo viên tự chọn


5
Tuần thứ 26
Về nhà làm
Giáo viên tự chọn
11
4
Tuần thứ 23
90
Nghị luận xã hội


5
Tuần thứ 25
Về nhà làm
Nghị luận văn học
12
4
Tuần thứ 22
90
Nghị luận văn học


5
Tuần thứ 26
Về nhà làm
Nghị luận văn học
 của BGH Tổ trưởng
Đào Minh Trung
 
Gửi ý kiến