KẾT QUẢ THI TN THPT TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GD ĐT
Người gửi: Đào Minh Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:55' 15-06-2013
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
sobaodanh hoten hoidongthi truong12 ngaysinh gioitinh dantoc hocluc hanhkiem dienut diemmon1 diemmon2 diemmon3 diemmon4 diemmon5 diemmon6 diemcong tongdiem pltn
030005 Đặng Vũ Quỳnh Anh THPT Phan Văn Bảy THPT Lai Vung 1 26/07/1995 Nữ Kinh K T 2 8 9.5 8 9 9 8 4 51.5 KH
030014 Trần Tuấn Anh THPT Phan Văn Bảy THPT Lai Vung 1 08/01/1995 Nam Kinh G T 2 7.5 7 7 9 9.5 8.5 2 48.5 GI
030010 Nguyễn Ngọc Xuân Anh THPT Phan Văn Bảy THPT Lai Vung 1 15/08/1995 Nữ Kinh G T 2 8.5 9.5 8 8.5 9.5 8.5 2 52.5 GI
030030 Phùng Ngọc Bích THPT Phan Văn Bảy THPT Lai Vung 1 20/01/1995 Nữ Kinh G T 2 8 9 7.5 9 9 7 2 49.5 GI
030028 Nguyễn Thanh Bình THPT Phan Văn Bảy THPT Lai Vung 1 12/02/1995 Nam Kinh G T 2 6.5 9 6.5 7.5 9 8 2 46.5 KH
030044 Nguyễn Thị Kim Cương THPT Phan Văn Bảy THPT Lai Vung 1 21/09/1995 Nữ Kinh G T 2 6.5 10 6 8 9.5 6 2 46 KH
030056 Phạm Thị Thuỳ Dung THPT Phan Văn Bảy THPT Lai Vung 1 25/10/1995 Nữ Kinh G T 2 8 10 9 10 9.5 9.5 3 56 GI
030072 Nguyễn Thị Hồng Dư THPT Phan Văn Bảy THPT Lai Vung 1 29/12/1992 Nữ Kinh G T 2 8 9.5 8 8 8.5 7 2 49 GI
030080 Phạm Thùy Dương THPT Phan Văn Bảy THPT Lai Vung 1 07/02/1995 Nữ Kinh G T 2 8.5 10 8 8.5 8.5 7.5 3 51 GI
030088 Trần Tiến Đạt THPT Phan Văn Bảy THPT Lai Vung 1 10/10/1995 Nam Kinh G T 2 7 10 9 10 9 8.5 2 53.5 GI
030116 Lê Minh Hải THPT Phan Văn Bảy THPT Lai Vung 1 01/06/1995 Nam Kinh G T 2 7 10 8 10 10 7 4 52 GI
030130 Lâm Thị Kim Hằng THPT Phan Văn Bảy THPT Lai Vung 1 13/09/1995 Nữ Kinh G T 2 7.5 10 8 8 9.5 8 2 51 GI
030139 Dương Phúc Hậu THPT Phan Văn Bảy THPT Lai Vung 1 22/03/1995 Nam Kinh G T 2 6.5 10 8 8.5 10 9 2 52 KH
030146 Đặng Thị Trúc Hiền THPT Phan Văn Bảy THPT Lai Vung 1 12/02/1995 Nữ Kinh G T 2 8 9.5 6.5 8 9.5 7.5 2 49 KH
030165 Bùi Thị Khánh Hòa THPT Phan Văn Bảy THPT Lai Vung 1 20/08/1995 Nữ Kinh G T 2 7 10 7 9.5 9.5 7.5 2 50.5 GI
030190 Nguyễn Thị Diễm Khanh THPT Phan Văn Bảy THPT Lai Vung 1 24/05/1995 Nữ Kinh G T 2 7 9 7 8.5 9 9 2 49.5 GI
030202 Lương Phan Bá Khỏe THPT Phan Văn Bảy THPT Lai Vung 1 28/07/1995 Nam Kinh G T 2 8 9.5 7.5 9.5 9 7.5 2 51 GI
030262 Lê Thị Kim Ngân THPT Phan Văn Bảy THPT Lai Vung 1 20/08/1995 Nữ Kinh G T 2 8 10 8 8.5 9.5 8 3.5 52 GI
030269 Trần Ngọc Hoài Nghi THPT Phan Văn Bảy THPT Lai Vung 1 29/12/1995 Nữ Kinh G T 2 8.5 9 6.5 8.5 9.5 7 2 49 KH
030274 Bùi Thị ánh Ngọc THPT Phan Văn Bảy THPT Lai Vung 1 01/08/1995 Nữ Kinh G T 2 8.5 9 8.5 6.5 9 9.5 2 51 KH
030318 Trần Huỳnh Bảo Nhi THPT Lai Vung 1 THPT Lai Vung 1 12/01/1995 Nữ Kinh G T 2 5.5 10 9 9.5 9.5 9 3 52.5 TB
030304 Cao Thanh Mai Nhi THPT Phan Văn Bảy THPT Lai Vung 1 24/10/1995 Nữ Kinh G T 2 6.5 10 7.5 7.5 9 6.5 2 47 KH
030307 Đào Thị Thiên Nhi THPT Phan Văn Bảy THPT Lai Vung 1 26/02/1995 Nữ Kinh G T 2 7 9.5 8 8 9.5 8 2 50 GI
030327 Trần Minh Nhí THPT Lai Vung 1 THPT Lai Vung 1 01/11/1995 Nam Kinh G T 2 7 9.5 8.5 10 9.5 8.5 2 53 GI
030366 Trần Thanh Phong THPT Lai Vung 1 THPT Lai Vung 1 19/01/1995 Nam Kinh G T 2 7 10 9 9.5 9.5 9.5 2 54.5 GI
030378 Đặng Thị Chúc Phương THPT Lai Vung 1 THPT Lai Vung 1 10/09/1995 Nữ Kinh G T 2 7 10 8.5 9 9.5 7 2 51 GI
030399 Phương Phạm Nhã Quyên THPT Lai Vung 1 THPT Lai Vung 1 10/06/1995 Nữ Kinh G T 2 8 10 6.5 9 9.5 8 2 51 KH
030411 Lâm Thị Diệp Sương THPT Lai Vung 1 THPT Lai Vung 1 24/08/1995 Nữ Kinh G T 2 8 10 9 9.5 9.5 7.5 2 53.5 GI
030421 Nguyễn Tấn Tài THPT Lai Vung 1 THPT Lai Vung 1 11/07/1995 Nam Kinh G T 2 7 10 8.5 9.5 8.5 8 2 51.5 GI
030445 Võ Trần Phan Thanh THPT Lai Vung 1 THPT Lai Vung 1 29/03/1995 Nam Kinh G T 2 8 10 7.5 8.5 9.5 9.5 2 53 GI
030447 Nguyễn Tấn Thành THPT Lai Vung 1 THPT Lai Vung 1 18/06/1995 Nam Kinh G T 2 7 9.5 7 7.5 9.5 6.5 3.5 47 KH
030518 Phạm Đặng Hoài Thương THPT Lai Vung 1 THPT Lai Vung 1 13/04/1995 Nữ Kinh G T 2 7.5 10 8.5 9.5 10 9 2 54.5 GI
030517 Nguyễn Ngọc Hoài Thương THPT Lai Vung 1 THPT Lai Vung 1 24/08/1995 Nữ Kinh G T 2 6 10 7.5 8.5 9.5 8.5 2 50 KH
030519 Phạm Ngọc Minh Thy THPT Lai Vung 1 THPT Lai Vung 1 09/07/1995 Nữ Kinh G T 2 7.5 10 7.5 8 9.5 6.5 2 49 KH
030545 Huỳnh Khắc Tín THPT Lai Vung 1 THPT Lai Vung 1 04/03/1995 Nam Kinh G T 2 5 9 7 8 9.5 8 2 46.5 TB
030564 Lâm Thị Mỹ Trang THPT Lai Vung 1 THPT Lai Vung 1 08/02/1995 Nữ Kinh G T 2 7.5 10 7.5 9.5 9.5 8 2 52 GI
030610 Nguyễn Quốc Trung THPT Lai Vung 1 THPT Lai Vung 1 01/07/1995 Nam Kinh G T 2 6.5 10 7 9 9.5 6.5 3 48.5 KH
030618 Trương Nguyễn Lam Trường THPT Lai Vung 1 THPT Lai Vung 1 29/08/1995 Nam Kinh G T 2 8 10 7.5 9.5 9.5 9 3 53.5 GI
030632 Nguyễn Thị Cẩm Tú THPT Lai Vung 1 THPT Lai Vung 1 14/02/1995 Nữ Kinh G T 2 8 9.5 7.5 9.5 9.5 8 2 52 GI
030627 Đỗ Thanh Tú THPT Lai Vung 1 THPT Lai Vung 1 05/11/1995 Nam Kinh G T 2 7.5 9.5 8 9 9.5 9 2 52.5 GI
030650 Võ Thúy Vi THPT Lai Vung 1 THPT Lai Vung 1 12/04/1995 Nữ Kinh G T 2 7.5 10 7 8.5 9 8.5 2 50.5 GI
030659 Nguyễn Thị Thảo Vy THPT Lai Vung 1 THPT Lai Vung 1 20/10/1995 Nữ Kinh G T 2 7 10 8 9.5 10 7 2 51.5 GI
030027 Đoàn Quang Bình THPT Phan Văn Bảy THPT Lai Vung 1 04/11/1995 Nam Kinh K T 2 6.5 9 7 7 8 7.5 2 45 KH
030055 Lê Thị Ngọc Dung THPT Phan Văn Bảy
Gửi ý kiến