KẾ HOẠCH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Minh Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:08' 27-09-2016
Dung lượng: 243.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ : VĂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Số:09/KHCM TT Lấp Vò, ngày 14 tháng 9 năm 2015.

KẾ HOẠCH
Hoạt động tổ chuyên môn năm học 2015 – 2016


Căn cứ vào Kế hoạch số: 1153/SGDĐT.GDTrH ngày 24 tháng 8 năm 2015 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016.
Căn cứ vào Kế hoạch số: 49/KHDH-THPTLVO1 ngày 07 tháng 9 năm 2015 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường THPT Lấp Vò 1.
Trên cơ sở thực tế của trường và đặc thù của tổ chuyên môn. Tổ Ngữ văn xây dựng kế hoạch năm học 2015-2016 như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
- Tiếp tục thực hiện sáng tạo và có hiệu quả các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phát huy kết quả cuộc vận động “Hai không”.
- Tăng cường các biện pháp nhằm tiếp tục giảm tỉ lệ học sinh yếu. Tăng tỉ lệ học sinh khá giỏi.
- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục hướng đến đạt chỉ tiêu bộ môn đã đề ra.
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý.
- Thực hiện tốt các chuyên đề.
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Thời cơ:
- Trường nằm trong địa bàn Thị trấn nên đa số học sinh chăm ngoan.
- Được sự quan tâm của chính quyền đại phương, của BGH trường.
Thách thức:
- Do đa số giáo viên trong tổ là nữ có con nhỏ nên trong công tác giảng dạy, chủ nhiệm ... gặp nhiều khó khăn.
- Một vài giáo viên còn e ngạy với việc dạy học có ứng dụng CNTT.
3) Biên chế giáo viên trong tổ:
TT
Họ và tên
Môn
dạy
Hệ
Đào tạo
Năm sinh
Năm
vào ngành
Nữ
Th.sĩ
Chức vụ

1
Đào Minh Trung
Ngữ văn
ĐHSP
1979
2005


Tổ trưởng

2
Trịnh Hoàng Khải
“
“
1957
1978
3
Vũ Huy Hồ
“
“
1960
1984
4
Cao Thị San
“
“
1962
1984
x5
Lê Thị Kim Hoàng
“
“
1966
1990
x6
Trần Thị Lài
“
“
1967
1991
x7
Võ T Mộng Thường
“
“
1977
2000
x8
Nguyễn T N Thanh
“
“
1977
2000
x9
Lê Thị Thùy Ngân
“
“
1979
2001
x
x


10
Trương T Thùy Trang
“
“
1984
2005
x b.Về học sinh
Tổng số lớp: 30 lớp (bằng năm học trước), tổng số học sinh: 1106 em (tăng 11 em).
Trong đó: Khối 12: 10 lớp với 340 học sinh; khối 11: 10 lớp với 344 học sinh; Khối 10: 10 lớp với 422 học sinh.
c.Phân công công tác:
Stt
và tên
10
11
12
Kiêm nhiệm
Tổng số tiết

1
Đào Minh Trung
10A2


12A3
12A9
trưởng
12

2
Trịnh Hoàng Khải

11A4
11A8
11A2


12

3
Cao San
10A1
10A7
10A8

12A2


12

4
Lê Thị Kim Hoàng
10A5


12A1
12A10
CN (10A5)
13,5

5
Võ Thị Mộng Thường
10A10
10A906

6
T Ngọc Thanh

11A1


12A6
CN (11A1)
14,5

7
Lê Thị Thùy Ngân

 11A3

12A5
12A8
CN (12A8)
14,5

8
Trương T Thùy Trang
10A3
10A11


12A4

CN (12A4)
13,5

9
Trần Thị Lài
10A6
11A5
11A7

CN (11A5)
15,5

10
Vũ Huy Hồ
10A4
11A6
11A9


11


Thuận lợi:
Về giáo viên
 
Gửi ý kiến