CỘT KIỂM TRA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Minh Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:07' 27-09-2016
Dung lượng: 37.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
GD VÀ ĐT ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỔ NGỮ VĂN


CỘT KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN
NĂM HỌC 2014 – 2015

HỌC KỲ I
Lớp
Miệng
15 phút
1 tiết
Thi HK ITháng 8 - 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 8 - 9
Tháng 10
Tháng 11


10
1
1
1
1
1
1
1
1

11

12


HỌC KỲ II
Lớp
Miệng
15 phút
1 tiết
Thi HK IITháng 1 - 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 1 - 2
Tháng 3


10

1
1
1
1
1
1
1

11

12

 *Lưu ý:
- Thời điểm kiểm tra cụ thể giáo viên căn cứ theo PPCT.
- Cột kiểm tra miệng: phải đảm bảo 1 hs ít nhất 1 lần kiểm tra/ học kỳ.

Duyệt của BGH Lấp Vò, ngày 01 tháng 08 năm 2014
Tổ trưởng
Đào Minh Trung
 
Gửi ý kiến