Gốc > Nghị luận xã hội >

TÀI LIỆU HỌC VĂN

NHỮNG BÀI VĂN 10 ĐIỂM :   B1   B2   B3   B4  B5     B6   B7  

CHÂN DUNG CÁC NHÀ THƠ          100 BÀI THƠ TÌNH        TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

 

BÍ KÍP HỌC VĂN:   B1

CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI:   B1

MỞ BÀI-KẾT BÀI :   B1

NGHỊ LUẬN XÃ HỘI :   B1   B2   B3    B4   B5

 

TÁC GIẢ:

HỒ CHÍ MINH:   B1   B2

TỐ HỮU:   B1   B2

NGUYỄN TUÂN:   B1

NAM CAO:   B1

 

TÁC PHẨM:

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP    MẢNH TRĂNG CUỐI RỪNG  ĐẤT NƯỚC   SỐ PHẬN CON NGƯỜI

 

 CHÍ PHÈO  ĐÔI MẮT   VỢ NHẶ́T   VỢ NHẶT2   CHIỀU TỐI   TƯƠNG   NGƯỜI TRONG BAO  

 

ÔN TẬP  :   B1   B2

 

 

VĂN LỚP 10:

   ÔN KỲ 1:   1   2   3   4   5

   KIỂM TRA KỲ 1:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  18

   CÁC CHUYÊN   ĐỀ: NGUYỄN DU

 

   ÔN KỲ 2:   1   2   3   4   5

   KIỂM TRA KỲ 2:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  18

 

 

VĂN LỚP 11:

   ÔN :   1   2   3   4   5

   KIỂM TRA HỌC KỲ:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  18  19  20  21  22  23  24 

 

 

VĂN LỚP 12:

   ÔN :   1   2   3   4   5

   KIỂM TRA HỌC KỲ 1:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  18  19  20  21  22  23  24 

 

THI HỌC SINH GIỎI VĂN:   1   2   3   4     6   7   8   9   10   11   12   

 

THI TỐT NGHIỆP:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  18  19  20  21  22  23  24  25   26   27   28   29   30   31   32   33  

 

THI ĐẠI HỌC:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  15   16

 Nhắn tin cho tác giả
Đào Minh Trung @ 12:02 29/09/2011
Số lượt xem: 2188
Số lượt thích: 0 người
Avatar

TÀI LIỆU HỌC VĂN

 
Gửi ý kiến