Gốc > Ngữ văn 10 >

"Ai đỗ khoa này có sướng không ? " _(Tú Xương)

 

 

Cỗ hạng nhất : Chủ khảo Cao Xuân Dục và Công sứ Lenormand
Trường Hà-nam Khoa Đinh Dậu (29/12/1897)
Vọng cung
Vọng cung là một tòa nhà xây ở mỗi tỉnh để các quan ở xa làm lễ bái vọng vua.
 Tân khoa làm lễ tạ ơn vua ở Vọng cung
Trường Hà-nam Khoa Đinh Dậu (29/12/1897)
Tân khoa làm lễ tạ ơn vua ở Vọng cung
Trường Hà-nam Khoa Đinh Dậu (29/12/1897)

"Ai đỗ khoa này có sướng không ? "
Tú Xương
Tân khoa làm lễ tạ ơn tại dinh Công sứ
Trường Hà-nam Khoa Đinh Dậu (29/12/1897)

 Tân khoa làm lễ tạ ơn tại dinh Công sứNhắn tin cho tác giả
Đào Minh Trung @ 12:45 28/05/2012
Số lượt xem: 1342
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến