Các thành viên đã tải về

Avatar

Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều


(thơ 
Nguyễn Quốc Đạt)

 
Gửi ý kiến